Reading door helderziende waarneming

Tijdens een behandeling krijgt de behandelaar soms via buitenzintuiglijke waarneming, informatie door die voor de cliënt herkenbaar kan zijn, of een antwoord geeft op een onbewuste vraag. Soms kan dit ook een waarschuwing of advies zijn. Het is aan cliënten wat zij met deze informatie doen.

Terug naar Welkom