Wat is paranormaal genezen

Paranormaal is letterlijk: “naast het normale”. Paranormaal genezen is dus herstellen vanuit een andere bron dan de reguliere geneeskunde.

D.m.v. strijkende bewegingen met de handen van de behandelaar over het lichaam van de cliënt of op een bepaalde plek die pijnlijk is de handen te laten rusten, wordt er energie overgedragen. Deze energieoverdracht stimuleert het zelfgenezend vermogen van de cliënt. Dit betekend tevens dat niet alle klachten kunnen worden verholpen, immers soms is het zelfgenezend vermogen dermate aangetast door een ziekte of door ouderdom, dat de behandelingen geen effect (meer) hebben. Soms is er het verzoek de schoenen uit te doen, overige kleding blijft gewoon aan.

Tijdens de behandeling krijgt de behandelaar soms indrukken door via helderziende waarneming, die voor de cliënt een bewustwording teweeg kan brengen, die kan bijdragen aan het herstel. Dit proces wordt niet gestuurd, doch biedt zich spontaan aan.

Als cliënt dient men ten alle tijde contact te houden met de reguliere geneeskunde. Paranormaal genezen, is een aanvulling en geen vervanging.